Turkish (Türkçe)

English to Turkish

Özge is a native translator with a highly developed understanding of the English language and culture. She has 10 years of experience as a translator and provided countless translations in various fields.

Özge, İngiliz dili ve kültürüne son derece hakim, ana dili Türkçe olan bir mütercim tercümandır. Mütercim tercüman olarak 10 yıllık bir tecrübeye sahiptir ve bir çok alanda sayısız çeviriler yapmıştır.