Swedish (Svenska)

English to Swedish

Marcus was born and raised in Sweden. He takes on all his assignments with the same commitment and professionalism. Thanks to this attitude, he has gained a broad experience in a variety of fields: he has translated everything from autobiographies of diplomats to fantasy novels to technically advanced instruction manuals. No project is too small or too large. With a passion for language and literature, accuracy and precision are always guaranteed.

Marcus är en populär och uppskattad översättare bosatt och född i Sverige. Han tar sig an alla sina uppdrag med samma engagemang och professionalitet – jobbet är inte gjort förrän kunden är nöjd. Tack vare denna inställning har han fått en bred erfarenhet inom en mängd olika områden: han har översatt allt från självbiografier av diplomater till fantasyromaner till tekniskt avancerade instruktionsmanualer. Inget projekt är för litet eller för stort. Med en passion för språk och litteratur får skönlitterära texter rätt känsla och ton; med en nyfikenhet och noggrannhet garanteras facklitteraturens precision.