Polish (Polski)

Spanish/English to Polish

Zuzanna is a Polish native who lived and worked in the United States and England and now lives permanently in Argentina. She graduated in International Cultural Studies from the University of Łódź. She has experience in teaching languages, translating and subtitling audiovisual content.

Zuzanna es una polaca nativa, quien vivió y trabajó en Estados Unidos e Inglaterra, y ahora vive permanentemente en Argentina. Se graduó en Estudios Internacionales de Cultura en la Universidad de Łódź. Tiene experiencia en enseñar idiomas, traducir y subtitular contenidos audiovisuales.

Zuzanna jest rodowa Polką, która mieszkała i pracowała w Stanach Zjednoczonych i Anglii, a obecnie mieszka na stałe w Argentynie. Ukończyła Międzynarodowe Studia Kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim. Ma doświadczenie w nauce języka, tłumaczeniu oraz tworzeniu napisów do treści audiowizualnych.


English to Polish

Monika is a native Polish and has been living in England since 2008. Passionate about travels and books, has supported the Polish community with voluntary translation over years.

Monika jest rodowitą Polką i od 2008 roku żyje w Anglii. Pasjonatka podróży i książek, od lat wspiera polską społeczność w tłumaczeniach dobrowolnych.