Czech (Čeština)

English to Czech

Hana is a native Czech and has been living in England since 2002. She studied Marketing & Management of Travel Industry.

Hana je rodilá Češka a od roku 2002 žije v Anglii. Vystudovala Marketing a Management Cestovního Ruchu.