Creole (Kreyòl)

English/French/Turkish to Creole

Shedely is a graduate from Istanbul University, she has been working as a freelancer on many website for the past 4 years. As a Caribbean girl, she speaks French-Haitian Creole, English and Turkish (she lived in Turkey).

Shedely se yon gradye nan Inivèsite Istanbul, li ap travay kòm yon endepandan sou anpil sit entènèt nan 4 dènye ane yo. Kòm yon fi ki soti Karayib la, li pale franse -kreyòl ayisyen, angle ak Tik (li rete nan peyi Tiki).

Je m’appelle Shedely, diplômée de l’Université d’Istanbul. Je travaille en tant que freelancer avec de nombreux sites web pendant 4 ans. En tant que fille provenant de la Caraïbe, je parle le créole français-haïtien, l’anglais et le turc (parce que j’ai vécu en Turquie).