Bulgarian (български)

English to Bulgarian

Antonia is a native Bulgarian speaker who studied in an English Language School in Bulgaria and moved to the UK in 2012, where she pursued Economics at university. Currently still living and working in London. During her free time she likes to go to the gym, cook and play board games.

Антония е от България и е изучавала английски език в Езикова гимназия „Пловдив“, като се премества във Великобритания да следва икономика. В момента тя все още живее и работи в Лондон. През свободното си време обича да тренира, готви и играе бордови игри.