Albanian (Shqip)

English/Italian to Albanian

Artiola is a self published author and editor. Currently following studies in University of Tirana, Law school. She is a native Albanian but with a passion for foreign languages as English and Italian. She is also a volunteer on  a writing platform or a big company called Wattpad. Artiola is very fluent in English and with a level of B2 in Italian, and succeeds in her translation jobs and in her life.

Artiola është një autor i vetë-publikuar. Tani për tani ndjek studimet në Universitetin e  Tiranes për Drejtësi. Gjithmonë ka patur një pasion për gjuhet e huaja si Anglisht apo Italisht edhe pse gjuha mëmë është Shqipja. Ajo punon si vullnetare në një platformë shkrimi me një kompani goxha të suksesshme të quajtur Wattpad. E quan veten bilinguale, prej aftësive të saj për të zotëruar një gjuhë të tërë e për ta shtuar në kredite. Flet dhe shkruan rrjedhshëm Anglishten dhe zotëron një nivel B2 të Italishtes. Hera herës e gjen veten duke kërkuar punë si përkthyese të cilat gjithmonë përfundojnë në sukses.

Artiola è una scrittrice, studia giurisprudenza all’Università di Tirana. È nata in Albania, ma ha una grande passione per le lingue. Lavora come volontaria sulla famosa piattaforma di scrittura Wattpad. È poliglotta, parla ottimamente inglese e italiano e ottiene sempre successo nelle sue traduzioni.